Rostlinná výroba…

Hospodaříme na 120 ha zemědělské půdy, která se nachází na 4 katastrálních územích: Horní Dubenky, Jihlávka, Kaliště u Horních Dubenek, Klátovec. Většina pozemků je v katastru obce Horní Dubenky. Z těchto 120 ha zemědělské půdy je 60 ha orné půdy a 60 ha luk a pastvin. 13 ha luk je trvale využíváno jako pastvina pro krávy bez tržní produkce mléka. Pastviny jsou trvale oploceny a je na nich zřízena i naháněcí a odchytová ulička a přístřešek, kde se zvířata můžou schovat před nepříznivým počasím. Další TTP – louky jsou sečeny pro produkci sena, které slouží ke krmení zvířat na pastvě v zimním období. Část druhé seče luk se také využívá k pastvě.

Na orné půdě se pěstuje:  žito, ječmen jarní, pšenice jarní, tritikále jarní a oves.

Ozimé obilniny se moc nepěstují, z toho důvodu, že v oblasti je nadměrný výskyt divokých prasat, která plodiny ničí a sklizeň je nízká.
Většina vyprodukovaného zrní se prodává.
Pro práce v rostlinné výrobě jsme plně vybaveni a samostatní.  Ze starších strojů to jsou: traktor Zetor 7011, Zetor 7011+čelní nakladač, Zetor 7745, polní postřikovač se záběrem 12 m, brány, obilní kombajn E 512, kolový nakladač UNC 151, lis na kulaté balíky Doutz-fahr, rozmetadla statkových hnojiv RUR-5, vleky, návěs a mnoho dalších. Z těch novějších je to otočný pluh 4 radličný Overum, traktor Zetor 10641 Fortera, secí kombinace Maschio, obraceč Potinnger N 610, shrnovač Kun se záběrem 6 m, diskový rotační žací stroj Kun se záběrem 2,85 m, rozmetadlo průmyslových hnojiv, luční brány s přísevem drobných semen, radličkový podmítač.