Živočišná výroba…

Od roku 1993 jme si v Horních Dubenkách v areálu bývalého Státního statku pronajali od Pozemkového fondu budovu vepřína  a odchovny mladého dobytka (OMD).
Vepřín, který sloužil pouze k výkrmu prasat s kapacitou cca. 280 ks, jsme přebudovali. Bylo zde 20 ks prasnic, jeden plemenný kanec a výkrm prasat od selat až po prodej.
Odchovnu mladého dobytka jsme také přebudovali. Bylo zde 100 ks zvířat skotu. Krávy se dojily, a průměrná užitkovost byla 5 600 l. Byl také vypracován plán na výstavbu nové dojírny a mléčnice, ale k realizaci jsme chtěli přikročit až bude budova naše.
V roce 2001 Pozemkový fond tyto budovy prodal v dražbě Farmě Javořice v Jihlávce. My jsme tedy většinu zvířat prodali. S několika kusy krav a jalovic jsme začli s chovem  krav bez tržní produkce mléka (KBTPM). Ze začátku jsme  pásli na 15 ha. Vybudovali jsme na svých pozemcích pastevní areál s napajedlem, manipulační ohradou, krmištěm a přístřeškem, kde se mohou zvířata schovat. S postupem času jsme pastevní areál vylepšovali.
Na pastvinách se celoročně chová 37 ks krav a 10 ks jalovic. Plemenitbu jsme ze začátku dělali inseminací. Od roku 2005 jsme měli zapůjčeného plemenného býka plemene Aberdeen-Angus. Byl tu ale problém se zpeněžováním odchovaných zvířat. Odběratelům vadila černá barva srsti. Proto jsme si v roce 2007 zakoupili vlastního býka plemene Masný Simentál. Jeho jméno je Ohař od Bílého domu. Telata se rodí na jaře a na podzim se zástav prodává.

Na jaře roku 2011 byl zakoupen nový plemenný býk plemene Masný Simentál. Byl zakoupen po základním výběru na aukci na OPB v Cunkove.

Od roku 2009 je v základním stádu 32 ks krav a jeden plemenný býk.