Lesnictví a myslivost…

Farma hospodaří na 15 ha lesních pozemků. Z toho je 14 ha ve spoluvlastnictví rodiny Tomšíků.
V současné době provádíme zalesňování zemědělských pozemků, které jsou pro zemědělské
využití špatně přístupné (1,3 ha).
Také žádáme o prohlášení pozemků, které jsme koupily od Pozemkového fondu, za pozemky lesní. Protožese na nich nachází souvislý lesní porost (1 ha).
Většinu prací v lesích provádíme sami. A to od těžby až po zalesnění a péči o mladý les.
Na nákup nových strojů pro tyto práce jsme v roce 2007 požádali o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013. O výsledku naší žádosti budeme informováni v březnu roku 2008.

Dotaci z Programu rozvoje venkova jsme obdrželi a nakoupili jsme motorovoupilu Husgvarna a mulčovač Hurikane F-600. S mulčovačem mulčujeme trávu mezi nově vysázenými stromky. Funguje spolehlivě.

V roce 2009, na jaře jsme zalesnili dva pozemky (louky), a to v katastrálním území Klatovec a Kaliště u Horních Dubenek. Celkem 1,25 ha.


MYSLIVOST
Pozemky farmy jsou součástí třech honiteb, a to:
1) Horní Dubenky
2) Jihlávka
3) Kaliště

Já jsem členem a předsedou Mysliveckého sdružení Horní Dubenky, které hospodaří na honitbě Horní Dubenky. Největší problém je se škodami na zemědělských plodinách od černé zvěře. Početní stavy černé zvěře jsou vysoké a předcházení vzniku škod je náročné. Proto jsme po předchozích zkušenostech upustili od pěstování ozimého ječmene a pšenice.