Služby…

Naše farma je plně vybavena zemědělskými stroji, s kterými také poskytujemě některé služby.
S Obecním úřadem v Horních Dubenkách spolupracujeme na zimní údržbě místních komunikací v Horních Dubenkách a také v Janštejně. Také pomáháme s údržbou  travnatých ploch v obci.

Svým zákazníkům můžeme nabídnou tyto služby:

Orba čtyřradličným otočným pluhem
Kypření radličkovým podmítačem + setí meziplodin
Setí secí kombinací + přísev podsevu
Válení porostu lučnímy vály
Chemická ochrana porostu
Aplikace průmyslových hnojiv
Kombajnová sklizeň
Drcení slámy
Sklizeň slámy samozběracím vozem
Lisování slámy do kulatých balíků, průměr 120 cm
Nakládání a odvoz kulatých balíků
Vláčení luk lučními bránami + dosévání
Sečení travnatých ploch diskovou rotačkou
Obracení sena
Shrnování sena
Lisování sena do kulatých balíků, průměr 120 cm
Lisování a balení senáže do folie
Rozmetání organických hnojiv, rozmetadla RUR 5
Nakládání materiálu čelním nakladačem
Nakládání nakladačem UNC 151 (lžíce 1,8 m)
Přeprava materiálu traktor + vlek (platoˇnák, 5 t, 7 t, 9 t, návěs 9 t)
Zimní údržba komunikací
Práce s fekálem

Práce v dílně
Práce s motorovou pilou
Práce s motorovým křovinořezem
Štěpkování dřevní hmoty

Také v omezené míře poskytujeme poradenskou službu

Všechny ceny jsou smluvní