NATURA 2000…

Naše zemědělská farma také hospodaří na 3,5 ha ploch, které se nacházejí na území Evropsky významné lokaloty Zhejral (CZ 0610170) - katastrální území Klátovec.

Některé z těchto pozemků již několik let udržujeme kosením, s finanční podporou od AOPK z Programu péče o krajinu. 

 

 

Více informací na:  www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php 

 

NPR Zhejral

Tuto mokřadní louku každoročně kosíme